Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด20C 18 เม.ย. 2561เชียงแสนบ้านแซวถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายหมู่บ้านห้วยเดื่อ ม.4 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน อยู่หมู่บ้านต้นน้ำแต่น้ำไม่พอใช้ ต้นน้ำมีงบประมาณแค่ทำฝายชะรอน้ำหรือฝายแม้วระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด19C 17 เม.ย. 2561แม่ลาวโป่งแพร่คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ดช.ธนโชติ เครือวงค์ อายุ 15 ปี สมองพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในการจัดซื้อเปลนอนให้ผู้พิการระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด18C 10 มี.ค. 2561เมืองห้วยชมภูถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายราษฎรได้รับความเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด17C 10 มี.ค. 2561เมืองริมกกถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนชำรุดบริเวณแยกแกนมนันทวัน ในช่วงเวลากลางคืน รถจักยานยนต์ ตกหลุมล้มหลายรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด16C 10 มี.ค. 2561ขุนตาลต้าคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการขอความช่วยเหลือผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงของความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด15C 10 มี.ค. 2561เมืองท่าสายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายบริเวณใกล้แยกทุ่งพญาหมีตั้งแต่ร้านครัวเศรษฐี มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกเป็นประจำ จึงทำให้ถนนชำระเป็นหลุ่มเป็นบ่อระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด14C 10 มี.ค. 2561เมืองเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเส้นราชโยธา และ ถนนข้างโรงพยาบาลโอเวอร์บุ็ค ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด13C 10 มี.ค. 2561แม่ลาวดงมะดะระเบียบ/กฏหมายตรวจสอบการทำงานของ ผู้ใหญ่บ้าน ม.19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ส่อทุจริตไม่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับกองทุนหูม่บ้านประชารัฐสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด11W 07 มี.ค. 2561เมืองเวียงเรื่องอื่นๆพนักงานไม่ออกใบเสร็จหรือบิลจากการขายสินค้า เมื่อทวงถาม ออกบิลจากเครื่องให้แต่ไม่ถูกต้อง คือ1.รายการสินค้าผิด คือซื้อผ้าซิ่น แต่ชื่อสินค้าเป็นเสื้อ 2.ไม่แสดงจำนวนเงินระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด10W 21 ก.พ. 2561เมืองเวียงสุขภาพ/กีฬาสะพานระหว่างเส้นทางปั่น (BikeLine) เกิดความชำรุดเสียหาย อยากให้อบจ. ช่วยประสานในการซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถ ออกกำลังกายได้ตามปกติสิ้นสุดการดำเนินการ
12