Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด209W 22 มิ.ย. 2563เมืองริมกกสิ่งแวดล้อมวัดสันตาลเหลืองมักเผาขยะและใบไม้ส่งกลิ่นเหม็นควันรบกวนหมู่บ้าน และประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัด ซึ่งกระทำการเผาอยู่บ่อยครั้ง จนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด208C 17 มิ.ย. 2563เทิงปล้องไฟฟ้า/ประปาขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแหล่งน้ำปะปาในหมู่บ้านปล้องใต้สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด207W 21 พ.ค. 2563เมืองท่าสุดเรื่องอื่นๆไม่ได้รับสิทเงินเยียวยาสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด203C 25 มี.ค. 2563แม่สรวยศรีถ้อยคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการด.ช ชนกนารถ วูยืส์ เป็นเด็กพิการประเภท3ทางการเคลื่อไหวบิดาเสียชีวิตมารดามีครอบครัวใหม่และยายชราภาพไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของนายสมเดชโบ้แฉ่ะซึ่งเป็นธุระในการรับ-ส่งร.ร ณ ศูนย์พัฒนาพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรีสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด196C 11 มี.ค. 2563แม่จันจอมสวรรค์ระเบียบ/กฏหมายร้านชนบทตาเฟ่ตั้งอยู่บริเวณในหมู่บ้านสันหลวงใต้ ร้านเปิดให้บริการ17.30 น.และปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือนร้อนและยังมีพนักงานต่างด้าวสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด195C 11 มี.ค. 2563แม่สายแม่สายระเบียบ/กฏหมายมีการลักลอบเปิดเว็ปพนันออนไลท์ ซึ่งทำให้เยาวชนในพื้นที่มีแนวโน้มเข้าไปติดการพนันมากขึ้น เสี่ยงต่อการติดหนี้สิน และไม่สามารถชดใช้ได้ โดยอยู่ในพื้นที่บ้านเหมืองแดงต.แม่สายจ.เชียงรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด194C 11 มี.ค. 2563เทิงปล้องไฟฟ้า/ประปาน้ำประปาไม่มีใช้เพราะอยู่นอกเขตเทศบาลปล้อง อยากให้อ.บ.จหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เพราะตอนนี้กระผมและเพื่อนบ้านน้ำไม่มีให้ใช้แล้วทั้งบ่อน้ำที่ขุดและน้ำเจาะบาดาลสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด193C 10 มี.ค. 2563เมืองริมกกระเบียบ/กฏหมายร้านเปื่อนคาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้สถานีตรวจสอบสภาพรถ ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น โดยร้านได้เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 18.00 น.แต่ทางร้านได้ปิดเกินเวลาตามที่กฏหมายกำหนด ทำให้ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด192C 27 ก.พ. 2563ขุนตาลต้าถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนภายในหมู่บ้านบ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่19 ซอย1 เชื่อมวัดน้ำแพร่ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อ.บ.จ ช.ร และเป็นเส้นทางหลักที่ราษฎร ใช้สัญจรมาเป็นเวลานาน ได้มีความชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ อันเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและไม่ได้รับการบำรุงรักษาสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด187C 27 ก.พ. 2563ขุนตาลต้าถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนสายบ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่21 - ป่าสุสานบ้านป่าแดง ระยะทางประมาร 1.3 ก.ม โดยอยู่ในความดูแลของอ.บ.จ. ช.ร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ราษฎรใช้สัญจรมาเป็นเวลานานหลายปีและไม่ได้รับการบำรุงรักษา มีความชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ส่งผลให้เกิดความลำบากในการสัญจรสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...