Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด219C 23 ธ.ค. 2563เวียงชัยเวียงชัยถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายเนื่องจากข้าพเจ้าได้อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นซอยสธารณะใช้ร่วมกัน โดยไม่คิดค่าตอบแทนและเรียกร้องสิทธิใดๆ เมื่อวันที่14 ธ.ค 60เจ้าพนักงานที่ดินอ.เวียงชัยได้รังวัดแบ่งแยกโฉนดของข้าพเจ้าเป็นซอยสาธารณะแล้ว โดยสภาพถนนในปัจจุบันเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด218C 23 ธ.ค. 2563เวียงป่าเป้าสันสลีไฟฟ้า/ประปาติดตามเรื่องของความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าเข้าที่อยู๋อาศัย บ้านหนองยาว หมู่ที่12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด217C 07 ธ.ค. 2563เวียงชัยเมืองชุมอุบัติเหตุ/การจราจรบริเวณ4แยกหน้าตลาดสดอำเภอเวียงชัยไม่มีไฟสัญญาณจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากมีรถวิ่งสัญจรจำนวนมาก(พื้นที่4แยกก่อนถึงที่ว่าการอำเภอเวียงชัย)สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด216C 07 ธ.ค. 2563พานเมืองพานถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเข้าหมู่บ้านป่าไผ่ ม.4เส้นทางคับแคบและขรุขระเดินทางสัญจรลำบากอันตรายมากรถสวนทางกันลำบากเส้นทางใหล่ ทางแตกชำรุดเส้นทางไม่มีแสงสว่างกลางคืนมืด ขับรถสวนทางกันยากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด214C 23 ก.ย. 2563เทิงเวียงถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายท่อประปาบนดินในหมู่บ้านมีปัญหาการชำรุดของท่าน้ำประปา และแหล่งน้ำในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำในหมู่บ้านซึ่งมีประชากรในครัวเรือน 265 ครัวเรือน ประชากร 763 คนได้รับความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด213C 23 ก.ย. 2563แม่ฟ้าหลวงแม่สลองในถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนบ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชื่อมต่อระหว่างบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาก็ลำบาก อีกอย่างถนนเส้นนี้ทางเส้นหลักในการสัญจรสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด212C 21 ส.ค. 2563เมืองริมกกถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนคอนกรีต รั้วคู่ขนาน สำนักงานขนส่ง มีรถวิ่งผ่านทำให้ฝาปิดท่อระบายน้ำหลุดอยู๋2จุด ประชาชนบริเวณนั้นจึงเอากิ่งไม้มากั้นไว้เพื่อให้เป็นจุดเด่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด211C 21 ส.ค. 2563พญาเม็งรายไม้ยาคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการสถานประกอบการผลิตจำหน่ายศาลาและโลงศพซึ่งจะมีการเลื่อยไม้(ใช้เครื่องจักร)ภายในพื้นที่บริเวณบ้านของผู้ร้องทุกข์ห่างจากสถานที่เลื่อนไม้ไม่ถึง2เมตรทำให้รบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด210C 21 ส.ค. 2563เมืองสันทรายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบริษัทไทยน้ำทิพย์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ ม.11 ต.สันทราย ปัจจุบันได้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากทางบริษัท ทำให้มีขยะกองล้นส่งกลิ่นเหม็นเป็นปัยหาต่อสิ่งแวดล้อมสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด209W 22 มิ.ย. 2563เมืองริมกกสิ่งแวดล้อมวัดสันตาลเหลืองมักเผาขยะและใบไม้ส่งกลิ่นเหม็นควันรบกวนหมู่บ้าน และประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัด ซึ่งกระทำการเผาอยู่บ่อยครั้ง จนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...