Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด229C 01 เม.ย. 2564เทิงตับเต่าถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายชาวบ้าน3หมู่บ้านได้รับความเดือนร้อนเพราะที่ทำกินการเกษตอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ โดยเฉพราะหน้าฝนน้ำตรงนี้ลึกมาก และไม่มีเส้นทางที่เลี้ย่ยงได้เลยสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด226C 09 มี.ค. 2564เทิงแม่ลอยถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายในชุมชนอยากได้แหล่งน้ำและทำฝายน้ำล้นเนื่องจากในฤดูแล้งทำให้น้ำขาดแคลนลำห้วยตื้นเขินส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด225C 09 มี.ค. 2564พานแม่เย็นถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายมีปัญหาแหล่งน้ำ ลำห้วยตื้นเขินทำให้แหล่งน้ำขาดน้ำในการปลูกข้าวทำเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด224C 09 มี.ค. 2564เมืองท่าสายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนในพื้นที่ม.7 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย เชื่อมระหว่าง ต.ท่าสาย - ต.ป่าอ้อดอนชัย เดิมเป็นถนนดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด223C 09 มี.ค. 2564พญาเม็งรายไม้ยาไฟฟ้า/ประปาขอไฟกิ่งเพิ่มระหว่างซอยในหมู่บ้านสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด222C 09 มี.ค. 2564พญาเม็งรายแม่เปาถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนการเกษตรสายบวกวัวแดง บ้านสันเชียงใหม่ จะชำรุดเวลาฤดูฝนและฝุ่นเยอะเวลาฤดูแล้ง ความยาวของถนน ประมาณ 4กิโลเมตรสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด219C 23 ธ.ค. 2563เวียงชัยเวียงชัยถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายเนื่องจากข้าพเจ้าได้อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นซอยสธารณะใช้ร่วมกัน โดยไม่คิดค่าตอบแทนและเรียกร้องสิทธิใดๆ เมื่อวันที่14 ธ.ค 60เจ้าพนักงานที่ดินอ.เวียงชัยได้รังวัดแบ่งแยกโฉนดของข้าพเจ้าเป็นซอยสาธารณะแล้ว โดยสภาพถนนในปัจจุบันเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด218C 23 ธ.ค. 2563เวียงป่าเป้าสันสลีไฟฟ้า/ประปาติดตามเรื่องของความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าเข้าที่อยู๋อาศัย บ้านหนองยาว หมู่ที่12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด217C 07 ธ.ค. 2563เวียงชัยเมืองชุมอุบัติเหตุ/การจราจรบริเวณ4แยกหน้าตลาดสดอำเภอเวียงชัยไม่มีไฟสัญญาณจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากมีรถวิ่งสัญจรจำนวนมาก(พื้นที่4แยกก่อนถึงที่ว่าการอำเภอเวียงชัย)สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด216C 07 ธ.ค. 2563พานเมืองพานถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนเข้าหมู่บ้านป่าไผ่ ม.4เส้นทางคับแคบและขรุขระเดินทางสัญจรลำบากอันตรายมากรถสวนทางกันลำบากเส้นทางใหล่ ทางแตกชำรุดเส้นทางไม่มีแสงสว่างกลางคืนมืด ขับรถสวนทางกันยากสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...