Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด212C 21 ส.ค. 2563เมืองริมกกถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนคอนกรีต รั้วคู่ขนาน สำนักงานขนส่ง มีรถวิ่งผ่านทำให้ฝาปิดท่อระบายน้ำหลุดอยู๋2จุด ประชาชนบริเวณนั้นจึงเอากิ่งไม้มากั้นไว้เพื่อให้เป็นจุดเด่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด211C 21 ส.ค. 2563พญาเม็งรายไม้ยาคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการสถานประกอบการผลิตจำหน่ายศาลาและโลงศพซึ่งจะมีการเลื่อยไม้(ใช้เครื่องจักร)ภายในพื้นที่บริเวณบ้านของผู้ร้องทุกข์ห่างจากสถานที่เลื่อนไม้ไม่ถึง2เมตรทำให้รบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด210C 21 ส.ค. 2563เมืองสันทรายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบริษัทไทยน้ำทิพย์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ ม.11 ต.สันทราย ปัจจุบันได้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะจากทางบริษัท ทำให้มีขยะกองล้นส่งกลิ่นเหม็นเป็นปัยหาต่อสิ่งแวดล้อมสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด209W 22 มิ.ย. 2563เมืองริมกกสิ่งแวดล้อมวัดสันตาลเหลืองมักเผาขยะและใบไม้ส่งกลิ่นเหม็นควันรบกวนหมู่บ้าน และประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัด ซึ่งกระทำการเผาอยู่บ่อยครั้ง จนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด208C 17 มิ.ย. 2563เทิงปล้องไฟฟ้า/ประปาขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแหล่งน้ำปะปาในหมู่บ้านปล้องใต้สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด207W 21 พ.ค. 2563เมืองท่าสุดเรื่องอื่นๆไม่ได้รับสิทเงินเยียวยาสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด203C 25 มี.ค. 2563แม่สรวยศรีถ้อยคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการด.ช ชนกนารถ วูยืส์ เป็นเด็กพิการประเภท3ทางการเคลื่อไหวบิดาเสียชีวิตมารดามีครอบครัวใหม่และยายชราภาพไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของนายสมเดชโบ้แฉ่ะซึ่งเป็นธุระในการรับ-ส่งร.ร ณ ศูนย์พัฒนาพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรีสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด196C 11 มี.ค. 2563แม่จันจอมสวรรค์ระเบียบ/กฏหมายร้านชนบทตาเฟ่ตั้งอยู่บริเวณในหมู่บ้านสันหลวงใต้ ร้านเปิดให้บริการ17.30 น.และปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือนร้อนและยังมีพนักงานต่างด้าวสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด195C 11 มี.ค. 2563แม่สายแม่สายระเบียบ/กฏหมายมีการลักลอบเปิดเว็ปพนันออนไลท์ ซึ่งทำให้เยาวชนในพื้นที่มีแนวโน้มเข้าไปติดการพนันมากขึ้น เสี่ยงต่อการติดหนี้สิน และไม่สามารถชดใช้ได้ โดยอยู่ในพื้นที่บ้านเหมืองแดงต.แม่สายจ.เชียงรายสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด194C 11 มี.ค. 2563เทิงปล้องไฟฟ้า/ประปาน้ำประปาไม่มีใช้เพราะอยู่นอกเขตเทศบาลปล้อง อยากให้อ.บ.จหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เพราะตอนนี้กระผมและเพื่อนบ้านน้ำไม่มีให้ใช้แล้วทั้งบ่อน้ำที่ขุดและน้ำเจาะบาดาลสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...